ПАТ «МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ» ЗАЙМАЄ АКТИВНУ СОЦІАЛЬНУ ПОЗИЦІЮ, ТОМУ ЗАВЖДИ ПІДТРИМУЄ І ВЕДЕ ВІДКРИТИЙ ДІАЛОГ З УСІМА ЗАЦІКАВЛЕНИМИ СТОРОНАМИ.


Корпоративна соціальна відповідальність компанії – це невід'ємна частина ведення бізнесу ПАТ «МХП».

 

Основне завдання у здійсненні та плануванні корпоративної соціальної відповідальності ПАТ «МХП» – це взаємовигідне партнерство з громадськістю.

А також:

  • підтримка лідерських позицій у аграрному секторі України для реалізації довгострокових соціальних ініціатив і практичного поліпшення добробуту суспільства і країни в цілому;
  • задоволення потреб споживачів продукції;
  • збереження здоров'я і безпека працівників, розвиток їх кадрового потенціалу;
  • захист довкілля, підвищення енергоефективності підприємств ПАТ «МХП»;
  • побудова взаємовигідних партнерських відносин з громадськістю в регіонах присутності ПАТ «МХП» та підвищення рівня життя населення України в цілому.

 


У процесі комунікації беруть участь всі зацікавлені в діяльності компанії сторони – представники як зовнішніх спільнот і груп (ЗМІ, інвестори, державні і недержавні органи і організації, наукові установи, виші, споживачі тощо), так і внутрішніх (працівники, профспілки).

 

Компанія керується такими основними принципами надання інформації:

  • намагається забезпечити прозорість, відкритість, своєчасну і повну подачу будь-якої інформації про діяльність компанії, крім конфіденційної і комерційно значущої;
  • зобов'язується діяти виключно у відповідності з українським законодавством, а також відповідно до вимог лістингу Лондонської фондової біржі та Українській фондовій біржі, на яких котируються акції MHP S. F., а також Ірландській фондовій біржі, на якій розміщені Єврооблігації MHP S. A.; Кодексом корпоративного управління Великобританії, 10 Принципів корпоративного управління на Люксембурзькій фондовій біржі, а також внутрішньою політикою корпоративного управління;
  • приймає на себе зобов'язання по наданню затребуваної інформації для всіх учасників комунікації.

 

 

                                                                                                   

ПОЛІТИКА КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ                                           КОМУНІКАЦІЙНА ПОЛІТИКА
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ