План взаимодействия с заинтересованными сторонами
2018

План взаємодії із зацікавленими сторонами – це документ, який консолідує інформацію сфери корпоративної соціальної відповідальності холдингу МХП.

 

Мета документа:

Визначити категорії зацікавлених сторін МХП.
Надати контактну інформацію про відповідальних осіб на підприємствах МХП.
Надати інформацію про ключові події 2017 року в розрізі всіх підприємств холдингу.
Проінформувати про плани компанії на 2018 рік. 

 

2017

План взаимодействия с заинтересованными сторонами – это документ, который консолидирует информацию сферы корпоративной социальной ответственности холдинга МХП.

 

Цель документа:

  1. Определить категории заинтересованных сторон МХП.
  2. Предоставить контактную информацию об ответственных лицах на предприятиях МХП.
  3. Предоставить информацию о ключевых событиях 2016 года в разрезе всех предприятий холдинга.
  4. Проинформировать о планах компании на 2017 год.