5 березня 2013 року Рада Директорів MHP S.A. Рада директорів схвалила прийняття дивідендної політики, яка підтримує баланс між необхідністю інвестувати в подальший розвиток та правами акціонерів на розподіл чистого прибутку Компанії. Дивідендна політика засвідчує намір компанії про виплату річних дивідендів акціонерам на регулярній основі. Розмір виплачених дивідендів визначається на індивідуальних засадах Радою директорів і затверджуються Загальними зборами (але з метою загальної виплати до 50% від консолідованого чистого прибутку за відповідний рік).

 

З історією виплати дивідендів Ви можете ознайомитись нижче:

 

 

Рік

US$ за акцію

US$ всього

2013

US$1,13

US$120 млн.

2014

US$0,757

US$80 млн.

2015

US$0,47429

US$50 млн.

2016

US$0,7529

US$80 млн.

2017

US$0,7492

US$80 млн.

 

Рада директорів компанії MHP S.A. 15 березня 2017 р. оголосила про розподіл проміжного дивіденду між акціонерами Компанії. Проміжний дивіденд у розмірі 0,7492 дол. США на акцію, що дорівнює приблизно 80 млн. дол. США, буде виплачено 29 березня 2017 р. («дата виплати дивідендів») акціонерам Компанії, внесеним до реєстру станом на 24 березня 2017 р. («дата оголошення дивідендів»). Рада директорів ухвалила рішення про те, що за власними акціями на балансі Компанії дивіденди не сплачуватимуться.

 

 

УТРИМУВАНИЙ ПОДАТОК НА ДИВІДЕНДИ

 

Виплата дивідендів підлягає вирахуванню утримуваного податку за ставкою 15% відповідно до законодавства Люксембургу.

 

Акціонерам рекомендується звернутися до своїх особистих юридичних, податкових і фінансових консультантів за додатковою інформацією щодо наявності в них права вимагати повернення надлишку утримуваного податку, стягнутого в Люксембурзі.

 

Акціонери, що мають право на знижену ставку утримуваного податку або ж на звільнення від сплати податку, можуть вимагати від податкових органів Люксембургу часткового або повного відшкодування суми утримуваного податку. 

 

У випадку, якщо акціонер має право вимагати повернення надлишку утримуваного податку, стягнутого в Люксембурзі, він повинен подати до податкової адміністрації Люксембургу наступні документи:

 

  • Копію квитанції про банківський переказ на підтвердження сплати Компанією податку;
  • Копію форми 900 щодо утримуваного податку на дивіденди Компанії;
  • Чотири копії форми 901bis, що мають бути попередньо засвідчені податковою адміністрацією країни, резидентом якої є акціонер.