Мета проекту впровадити і поширити волонтерський рух серед співробітників компанії, їх близьких, рідних і друзів задля реалізації соціальних кампаній, покращення добробуту громад та сталого розвитку регіонів, де присутні підприємства холдингу.