ПрАТ «Миронівський хлібопродукт» – соціально відповідальне вертикально інтегроване сільськогосподарське підприємство, що, як ніхто інший, усвідомлює всю важливість ведення господарської діяльності з дотриманням принципів стійкого розвитку.

 

Природоохоронну роботу кожного підприємства групи компаній «МХП» здійснює або штатний еколог, або особа, призначена наказом відповідальною за охорону довкілля. Керівництво компанії приділяє пильну увагу питанням підвищення компетентності екологів і осіб, відповідальних за природоохоронну роботу. Так, відповідно до ст. 7. Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», в червні 2014  та 2015 рр. 25 співробітників компанії закінчили курси підвищення кваліфікації в Державній екологічній Академії післядипломної освіти та управління при Мінприроди. Після закінчення всі успішно склали іспити й отримали Сертифікати встановленого зразка.


Щоденна робота екологів і осіб, відповідальних за охорону довкілля, спрямована передусім на:

 

 • виконання вимог природоохоронного законодавства;
 • систематичне зниження утворення виробничих і експлуатаційних витрат;
 • зменшення втрат енергії та ресурсів;
 • зменшення витрат, пов'язаних із впливом підприємств на навколишнє природне середовище;
 • підвищення конкурентоспроможності компанії на внутрішньому та зовнішньому ринках;
 • створення сприятливішого іміджу компанії серед населення та громадськості;
 • запобігання надзвичайних екологічних ситуацій і аварій, які можуть призвести до істотного забруднення навколишнього природного середовища, фінансових втрат і банкрутства;
 • отримання додаткового прибутку, пов'язаного з екологічними аспектами діяльності підприємства;


У січні 2015 року завершилися пусконалагоджувальні роботи на внутрішньогосподарському комплексі з виробництва біогазу, отриманого з біомаси рослинного та тваринного походження, з переробкою та утилізацією органічної частини відходів.


Компанія розробила наступні програми у сфері охорони довкілля:

 • Програма управління у сфері екології на підприємствах ПрАТ «Миронівський хлібопродукт». 
 • Програма впровадження системи екологічного менеджменту на підприємствах ПрАТ «Миронівський хлібопродукт».
 • Програма зниження викидів парникових газів на підприємствах ПрАТ «Миронівський хлібопродукт».
 • План управління пестицидами на підприємствах ПрАТ «Миронівський хлібопродукт».

 

ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА